Om kraamvrouwen en pasgeborenen een goede start met borstvoeding te geven, is het van groot belang dat zij goede begeleiding en uitleg krijgen vanaf de geboorte van de baby. Om goede begeleiding te kunnen bieden is het noodzaak dat de kraamverzorgenden up-to-date zijn en blijven over borstvoeding.

De kraamverzorgende is een belangrijke partner voor de verloskundige tijdens een acute verloskundige complicatie in de thuissituatie. Juist in een acute situatie is het belangrijk om als team volgens dezelfde richtlijnen te werken, "dezelfde taal te spreken". Om die reden is er, voor de kraamverzorgende, een op de MOET (Managing Obstetric Emergencies and Trauma) en CAVE principes gebaseerde cursus ontwikkeld.

Deze module legt de basis voor het kunnen uitvoeren in theorie van de kinderreanimatie. Voor het bekwamen in de handelingen behorend bij een kinderreanimatie moet een fysieke scholing gevolgd worden, bv de herhaling EHBO waar de kinderreanimatie onderdeel van uitmaakt.

Binnen de periode dat een kraamverzorgster werkzaam is in een gezin kunnen er diverse ongelukjes gebeuren. Voor de kraamzorg hebben wij een kinder EHBO en reanimatie training ontwikkelt toegespitst op de specifieke praktijk van de kraamverzorgende. Na het volgen van deze cursus ben je in staat om bij baby’s en kinderen:

Tijdens een baring is een kraamverzorgende nauw betrokken. Zij ondersteunt de barende, haar partner en de verloskundige. Om deze ondersteuning optimaal te laten verlopen, is kennis van het verloop van de fysiologische baring essentieel.

De zwangerschap en kraamtijd horen een periode van geluk en plezier te zijn. Toch zijn er vrouwen die niet kunnen genieten van deze periode. Ze zijn angstig, verdrietig of zelfs in de war.

De ontwikkeling van een kind wordt voor een groot deel bepaald door het al dan niet veilig gehecht zijn aan ouders en/of verzorgers. Een veilige hechting zorgt voor een stevige basis waarbij er vertrouwen bij een kind wordt ontwikkeld in eigen kunnen.

In de herhalingsbijscholing wordt de kennis en kunde van de kraamverzorgenden weer up-to-date gemaakt in theorie en praktijk met betrekking tot de eerste hulp aan baby’s en kinderen. Een elearning kinderreanimatie is onderdeel van deze scholing.

Vrijwel alle pasgeborenen maken in meer of mindere mate een periode van geel zien door. Deze geelheid verdwijnt ook weer na een paar dagen. Een klein percentage ontwikkelt echter een ernstige hyperbilirubinemie, die niet meer als veilig of ongevaarlijk kan worden beschouwd. Naar schatting maakt één procent van de voldragen pasgeborenen (1500 à 2000 per jaar) een hyperbilirubinemie door, die een ziekenhuisopname tot gevolg heeft.

Om het gezin in de kraamperiode na een kunstverlossing goed te kunnen begeleiden, is het voor jou als kraamverzorgende nuttig om te weten welke kunstbevallingen er zijn en welke gevolgen dit eventueel kan hebben voor kraamvrouw en pasgeborene.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt kraamverzorgenden de juiste stappen te nemen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hoe herken je de echte signalen en wat moet je doen om de mishandeling te stoppen? Deze interactieve scholing helpt je in de tweestrijd of je vermoedens terecht zijn en geeft je extra informatie of verdieping in theorie, maar laat ook de praktijk dichtbij komen.

Tijdens de baring kunnen er situaties optreden die afwijken van wat als normaal beschouwd wordt. Onder regie en verantwoordelijkheid van de verloskundige kan de kraamverzorgende van zeer grote waarde zijn tijdens deze onvoorziene omstandigheden. Tijdens deze training ligt de nadruk op de theorie achter de pathologie die je kunt tegenkomen bij een baring.

Onder regie en verantwoordelijkheid van de verloskundige kan de kraamverzorgende al in de vroege fase van de bevalling ingezet worden voor continubegeleiding. Ze coacht en begeleidt de zwangere vrouw en (eventueel) haar partner tijdens de baring. In deze training leer je wat er tijdens deze vervroegde inzet partusassistentie (VIP) van jou als kraamverzorgende verwacht wordt en hoe je deze kennis in kunt zetten tijdens jouw begeleiding.

Cursussen
Facebook